Den nye Nøklevandsdam

Metadata

Tittel

Den nye Nøklevandsdam

Beskrivelse

Den gamle Nøklevandsdam regulerte vanntilførselen til saga og sagdammen, som lå nedenfor.Denne dammen ble påbegynt revet i oktober 1899, og den nye dammen ble fullført i første halvår 1900.Dammen ble bygget av stein i sement.Drikkevannsledningen frem til Rustad ble satt i drift i september 1900.

Dato (årstall)

BildeID

B20070189

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Aker Vandverk, Kristiania 1909.

Giver

Oslo kommune, Vann og avløpseteten.

Registreringsdato

2006-04-05