Kulturhistorisk skilt fra Selskabet for Oslo Byes Vel, Søndre Tåsen gård

Metadata

Tittel

Kulturhistorisk skilt fra Selskabet for Oslo Byes Vel, Søndre Tåsen gård

Beskrivelse

Skiltet er plassert på bygningens nordvegg.

BildeID

S287

Fotograf

Gårds/bruksnr.

53

Sted

Fargeinfo

farge

Publikasjon

"Før og Nå" 2006, årsskrift for Sogn Kultur- og Historielag. Artikkel s 16, skrevet av Johan L. Stang

Giver

Breder, Mette

Rettighetshaver

Sogn Kultur og Historielag