Søndre Taasen gård, hovedbygning

Metadata

Tittel

Søndre Taasen gård, hovedbygning

Beskrivelse

Hovedbygning på Søndre Taasen gård sett fra syd. På kart fra 1877 er gården kalt Huseby.

Dato (årstall)

BildeID

S295

Fotograf

Gårds/bruksnr.

53

Sted

Fargeinfo

farge

Publikasjon

"Før og Nå" 2006, årsskrift for Sogn Kultur- og Historielag. Artikkel s 20, skrevet av Johan L. Stang

Giver

Breder, Mette

Rettighetshaver

Sogn Kultur og Historielag