Hovedbanen

Metadata

Tittel

Hovedbanen

Tema

Beskrivelse

Snart ble hele den kommende Groruddal fylt av klingende lyd av slag fra hammere og minebor.Foto utlånt av Rune Berg Arenfeldt.

BildeID

G2008092

Bydel

Publikasjon

Årbok 2008 side 10

Registreringsdato

2006-12-01