Hansenhus

Metadata

Tittel

Hansenhus

Beskrivelse

Hansenbyen, bolighus, front

Dato (årstall)

BildeID

V2007020

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Medlemsblad Vinderen Historielag 2007

Rettighetshaver

Vinderen historielag