Damvokterboligen ved Skjærsjødammen

Metadata

Tittel

Damvokterboligen ved Skjærsjødammen

Beskrivelse

Skjærsjødammen ligger til høyre, bak "gjerdet" i vannet ligger inntaket til Hammeren kraftstasjon. En av de mest navgjetne damvoktere var Petra Skjærsjødammen, hun overtok damvokterjobben da hennes mann døde. Skjærsjødammen har en viktig rolle i å regulere vanntilførselen til Maridalsvannet.

Dato (årstall)

BildeID

20050080

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05