Svetter’n - Oslo Byes Vels blå skilt

Metadata

Tittel

Svetter’n - Oslo Byes Vels blå skilt

Tema

Beskrivelse

Grefsen og Disen Velhus er oppført i 1928. Kinoen som i flere år var i 2.etasje, er opphav til navnet. Kinoen var i drift til ca. 1960. Under krigen 1040-45 var det lasarett for tyskerne. Arkitekt Henrik Nissen d.y.
Det har vært danseskole (Svaes) på 1960-tallet der. Barnehage. Kirstis Jazzgym var der også et par år.
Utallige fester og tilstelninger.

Dato (årstall)

BildeID

20150057

Fotograf

Avbildet korporasjon

Grefsen og Disen Velhus ("Vellet")

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2014/2 s.17

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

13.12.2015