Tunet på Østre Grefsen gård, 2015.

Metadata

Tittel

Tunet på Østre Grefsen gård, 2015.

Tema

Beskrivelse

Til høyre ligger hovedhuset, rett frem ligger Drengestua og stallen ligger til venstre på bildet. Se også bildeID 20180023.
Allerede i 1310 blir Grefsen nevnt. Det har vært kompliserte eierforhold, men siden middelalderen har Østre og Vestre Grefsen vært to gårder.
Ved reformasjonen i 1536/37 var Østre Grefsen kirkegods som ble overtatt av Kronen. I 1659 ble gården solgt til borgermester Niels Christenssøn Soelgaard i Christiania. Senere har gården vært eid av flere bl.a. Hans Torstenssøn Grefsen, Peter Vogt Krefting, Henrik Lachmann, Grüner-familien og så i 1854 kjøpte brukseier på Sandakerbakken Iver Olsen gården. I 1882 ble den overdratt til sønnen Iver Bredo Olsen. I 1910 ble den solgt til Byggmester Gustaf Andersson med hustru Kristina. De flyttet hit med sine syv barn. Drengestua ble utskilt som egen eiendom i 1986. I 2002 er det tredje og fjerde generasjon i familien som bor på området. På grunn av alle kastanjetrærne ble gården kalt ’Kastanjebakken’. Adressen er Kjelsåsveien 43.
Grefsen er et gammel -vin-navn. Grunnlaget for å hevde at navnet Grefsen må være svært gammelt, er at gården er delt allerede i 1336 og navnet er blitt et sognenavn.
Men man er ikke sikker på hva forstavelsen Gref-, står for.
Mer informasjon om Østre Grefsen gård finnes i Historielagets bok: Nord i Aker, gjennom 1000 år og ved å søke opp flere bilder fra vår bildedatabase. G

Dato (årstall)

BildeID

20180010

Fotograf

Avbildet korporasjon

Østre Grefsen gård

Gårds/bruksnr.

75/252

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 1/16 s. 11.

Informant

Aaby, Gudveig Henryette

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

3.2.2018