Hovedbygningen på Tøyen hovedgård, 2015.

Metadata

Tittel

Hovedbygningen på Tøyen hovedgård, 2015.

Tema

Beskrivelse

Tøyen hovedgård er en av de tidligere storgårdene i Oslo. Dagens våningshus ble bygget i 1679 og er trolig Oslos eldste stående tømmerbygning. Huset ligger i dag i Botanisk hage og er eiet av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo siden 1812.
Adressen er Monrads gate.
Tøyen og også en -vin-gård. Det norrøne navnet er satt sammen av tað (gjødsel), og vin (naturlig eng), og viser til områdets fruktbare jord.
Botanisk hage har ligget på Tøyen gård siden 1815.

Dato (årstall)

BildeID

20180012

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

229/166

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 1/16 s. 14.

Informant

Aaby, Gudveig Henryette

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

3.2.2018