Kulverten til Østensjøbekken på Bryn.

Metadata

Tittel

Kulverten til Østensjøbekken på Bryn.

Tema

Beskrivelse

Den gamle kulverten sees tydelig under Harry Fetts vei. Dette er også trolig del av den opprinnelige bekketrasé. Foto: 4. november 2011.

Dato (årstall)

BildeID

B20190135

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2019-09-04